Ajuts de llibres de text i material escolar i menjador pel proper curs 

Dilluns, 23 d'abril de 2018 a les 11:00

L'Ajuntament de Sentmenat ha aprovat la convocatòria de subvencions per a llibres i material escolar i menjador escolar pel curs 2018-2019. Aquestes subvencions van destinades íntegrament a material escolar i llibres i menjador escolar.

Les persones que vulguin optar a un ajut de menjador escolar per al proper curs per als seus fills o filles o bé a una beca per a llibres de text i material escolar podran presentar sol·licitud a partir del dia 7 al 25 de maig de 2018. Totes dues convocatòries tenen la voluntat d’afavorir l’equitat i la inclusió, garantint drets fonamentals i donant suport als ciutadans i ciutadanes més vulnerables. En aquest marc, i encara que cadascuna de les convocatòries té el seu àmbit de gestió propi, amb l’objectiu de facilitar la tramitació a les famílies, s’ha mantingut unificat el calendari de presentació de les peticions i també la documentació que cal presentar.

 

Qui es pot beneficiar de l’ajut de Llibres de text i material escolar obligatori?

Poden optar a l’atorgament d’aquest ajut els infants residents i empadronats a Sentmenat, i matriculats en cursos d’educació infantil (2n nivell), primària i secundària obligatòria, a qualsevol dels centres escolars de Sentmenat, o a qualsevol centre públic i/o concertat de fora del municipi.

Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

 

Qui es pot beneficiar l’ajut de menjador escolar?

Es poden acollir a aquests ajuts els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs escolar corresponent a la convocatòria.

Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

 

Dates de presentació de sol·licituds: del 7 al 25 de maig de 2018

Informació i presentació de les sol·licituds

Serveis Socials Bàsics, passeig de la Sagrera, 17

Oficina d’Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 1

 

Horaris

Serveis Socials Bàsics

de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Oficina d’Atenció Ciutadana

de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

dilluns i dimecres de 16 a 19 h.

 

No s’acceptaran sol·licituds fora del termini previst o amb la documentació requerida incomplerta

 

 

Darrera actualització: 23.04.2018 | 12:15