Casal d’estiu 2018 de Sentmenat

Dimecres, 20 de juny de 2018 a les 17:00

Des de l’Ajuntament de Sentmenat i l’Eina SCCL estem preparant les activitats d'estiu d'aquest any. Fem dues propostes: la del Casal d’Estiu del 25 de juny al 27 de juliol i la del Casalet de Setembre del 4 al 7 de setembre adreçats als infants de P3 fins a 1r de l’ESO

 

El CENTRE D’INTERÈS DEL CASAL D’ESTIU

P3 fins P5 “La Berta i les seves ulleres”. Treballem les emocions i els valors mitjançant activitats de lleure i amb l’ajut del nostre personatge.

1r Primària fins 1r ESO “MagicStreet”. Cada setmana es tracta un tema diferent, amb aquests eixos d’animació es treballarà amb els infants diferents activitats de lleure educatiu, tallers, jocs, esports, jocs d’aigua, teatre, ball, maquillatge etc...:

1 Setmana: «Imaginem i dissenyem el nostre propi poble»

2 Setmana: «Són arquitectes i construïm les maquetes del nostre poble imaginari»

3 Setmana: Streetdance fomentarem els diferents ball de carrer.

4 Setmana: «Grafiteixa» serem artistes urbans i coneixerem les tècniques bàsiques de dibuix tant típic del carrer.

5 Setmana: «Descoberta del nostre entorn» gimnkames i jocs de pistes amb elements més moderns i tradicionals que tenim al nostre abast.» GEOGIMKANES.

Organització dels dies

L’organització del casal es fa de manera setmanal, amb els horaris, els espais i les activitats que es desenvoluparan. A l’inici del casal rebreu el calendari amb les activitats programades. El lloc on es realitzarà el Casal serà a l’Escola Can Sort de Sentmenat.

Servei de menjador

L’horari del menjador és de les 14 a les 16:30 hores. Al menjador es manté el treball que es desenvolupa al llarg del curs en el treball amb els hàbits dels infants. El tipus de servei és el mateix que s’ha fet al llarg del curs escolar. Us entregarem una còpia del menú previst al inici del Casal.

L’equip de monitors/es

El Casal està dirigit per un Director/a amb el diploma de Director/a d'activitats d'educació en el lleure i amplia experiència en la direcció de Casals. L'equip que estarà amb els vostres fills i filles seran talleristes amb els coneixements i experiència a l’activitat que farem aquella setmana i amb monitors/es està format per professionals amb experiència en educació en el lleure i el diploma de monitor/a d'educació en el lleure. La ràtio mitjana per a l'equip és de 10 infants per monitor/a per als casals infantils.

Quotes

Menjador de 14h a 16:30h:  6,20€/dia

Menjador de 14h a 16:30h esporàdic: 6,80€/dia

Acollida Matinal de 8h a 9h: 3,00€/dia

Acollida Matinal de 8h a 9h esporàdic: 3,50€/dia

Període i procediment d’inscripció

Inscripcions presencials: 14 de maig al 8 de juny a l'OAC horari d'atenció al ciutadà.

Imprescindible portar per fer la inscripció: Fotocòpia DNI pare/mare o tutor/a legal, Fotocòpia Targeta Sanitària de l'Infant i Fotocòpia carnet vacunació.

El pagament de menjador i acollida matinal es carregarà per rebut girat al vostre banc del 13 a 18 de juny.

Tingueu en compte que l’anul·lació de la inscripció no donarà dret a la devolució de la quota.

La inscripció fora del termini marcat per l’Ajuntament o la manca de documentació no serà vàlida.

La inscripció inclou

Direcció pegagògica i coordinació de les activitats

Gestió dels cobraments de les quotes.

Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.

Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.

Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es Cobertura del riscos laborals dels treballadors i protocol de Llei de protecció de dades.

I també…

Obsequi (samarreta Casal)

Festa del Pijama

Festa Final del Casa grup d’animació i escuma

Activitats amb inflables

Darrera actualització: 21.06.2018 | 07:43