Consulta pública prèvia a l’ordenança per a la prevenció i control dels mosquits a Sentmenat

Dilluns, 4 de juny de 2018 a les 00:00

S’obre un espai perquè la ciutadania pugui expressar la seva opinió, aportacions i/o suggeriments en relació a la norma que l'Ajuntament té previst elaborar.

La regidoria de salut pública de l’Ajuntament de Sentmenat té la intenció de redactar una ordenança per a la prevenció i control dels mosquits i, particularment del mosquit tigre.

No obstant, és necessari que amb caràcter previ a l’elaboració del reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració per tal conèixer l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions i associacions potencialment afectades per la futura norma, tal i com estableix l’article 133 de la Llei 39/2015 (LPACAP):

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, l’Ajuntament de Sentmenat facilita un espai perquè la ciutadania pugui expressar la seva opinió, aportacions i/o suggeriments en relació a la norma que té previst elaborar. Podeu fer arribar aquestes recomanacions o suggeriments a presencialment amb una instància o a través d’aquest tràmit electrònic.

 

Darrera actualització: 04.06.2018 | 17:42