L'Ajuntament de Sentmenat s'adhereix al manifest de Som Escola

Diumenge, 4 de març de 2018 a les 08:00

L'Ajuntament de Sentmenat s'adhereix al manifest de SomEscola que defensa la immersió lingüística com una garantia d’èxit en l’adquisició de la competència lingüística de les llengües d’ús social i rebutja tot atac que la posi en perill.

SomEscola rebutja tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. El model educatiu català és exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l'alumnat. També rebutja l'intent de segregació dels infants per motiu lingüístic. En el manifest, que trobareu a continuació, SomEscola defensa el model educatiu català com a element integrador i cohesionador, a més de reconèixer la llengua i cultura catalanes com a contribuïdores dels valors democràtics. Al mateix temps, l’escrit de la plataforma rebutja les acusacions que ha patit l’escola catalana d’adoctrinament ideològic i de segregació o discriminació lingüística.

 

MOCIÓ D’AHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA I DE SUPORT A LA CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ I DE LA SEVA APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I A LA COHESIÓ SOCIAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que el manifest de somescola.cat diu el següent:

  1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.

2.Les entitats que avui formem somescola , representants de l’àmplia pluralitat d’actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem necessari reforçar el treball conjunt per a consolidar, protegir i millorar el model educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves per a la cohesió social del país.

  1. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.

Això mateix estableix el currículum vigents a Catalunya:

“la finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per a entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure”.

  1. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis del s.XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa i amb criteri i amb uns principis de convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa i han après vivencialment els principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte.
  2. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva diversitat, són compartits de manera amplíssima per la societat catalana, més enllà de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de la ciutadania i de les diferents perspectives que la pluralitat d’actors del sistema educatiu té sobre com ha de ser-ne la concreció.
  1. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la història per diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les Montessori i Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment d’Escola Nova i els Institut-escola de la Generalitat republicana, els moviments de renovació pedagògica dels anys 60, les escoles d’iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions per l’escolarització de tots els infants i pels drets laborals, el treball per l’escola inclusiva, el consens social i polític i de la comunitat educativa del model d’immersió lingüística, etc.
  1.  El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el model educatiu català es consolidi i millori, per a donar resposta als reptes i les necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.
  1.  Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha mantingut tothora la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i les entitats reconeixem i els agraïm públicament la aquesta tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.
  1.  L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la darrera dècada per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important per a afavorir la cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model educatiu català.
  1. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que formem Somescola fem una crida perquè el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora.

Atès que Les administracions locals són un element clau per sonsolidar, protegir i millorar el model educatiu català, en tant que en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya treballen en coresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat.

Proposem al Pla de l’Ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Subscriure el manifest de Somescola, per refermar el suport del municipi al model educatiu i a la seva contribució a estendre els valors democràtics i a possibilitar la cohesió social.

Segon. Aprovar L’adhesió d’aquest ajuntament e Somescolar, formada per més d’una cinquantena d’entitats educatives, socials i culturals.

Tercer. Traslladar aquests acords a la plataforma Somescola, al Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’ACM, a la FMC i a les escoles i entitats del municipi relacionades amb l’educació.

Darrera actualització: 06.03.2018 | 12:11