L’Ajuntament de Sentmenat signa un conveni d’accions de suport social a consumidors d’energia elèctrica.

Dimarts, 20 de febrer de 2018 a les 10:00

L’alcaldessa de Sentmenat i regidora d’acció social, Montserrat Rueda Miralles ha signat aquest mes de gener un conveni amb l’empresa Electra Caldense Energia SA de suport social em l’àmbit de la energia.

L’empresa comercialitzadora d’energia elèctrica, Electra Caldense ha pactat amb l’Ajuntament una tarifa social de preus més reduïts que els generals als clients de la empresa que reuneixin els requisits de l’acord i d’altres mesures que permetin un estalvi a la famílies.

Aquesta tarifa social consisteix en un 25% sobre el preu de l’energia elèctrica establert als clients, als beneficiaris que entre d’altres, no poden tenir una renda neta per membre de la unitat familiar no superior a 227,64€ mensuals per persona. L’Ajuntament també podrà en casos excepcionals previ informe motivat de serveis socials incloure altres beneficiaris.A més, es preveuen altres mesures de suport i actuacions d’estalvi per les famílies.

Aquest conveni tindrà un període de vigència de dos anys.

Darrera actualització: 21.02.2018 | 09:47