L'OMIC un servei consolidat a Sentmenat

Dijous, 28 de març de 2019 a les 00:00

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei d’informació, ajuda i orientació que realitza l’ajuntament, destinat a les persones consumidores davant de qualsevol problema de consum.

Durant l’any 2018, l’OMIC ha atès 177 persones, de les quals 34 han estat consultes d’informació que es resolen amb informació o assessorament, 132 són reclamacions, peticions de rescabalament d’un perjudici sofert com a conseqüència d’una relació de consum. També, s’han tramitat 3 denúncies i 8 queixes.

De les 132 reclamacions tramitades, 60 s’han resolt favorablement a favor de la persona consumidora, 27 no han estat favorables i queden 45 expedients pendents que el reclamat contesti.

Dels 177 casos atesos, la major incidència l’hem trobat en el sector de les telecomunicacions, concretament 65 expedients tramitats, seguits dels casos de subministraments bàsics ( aigua, electricitat, gas) que en són 54, i en menys proporció els casos de productes de consum tangibles ascendeixen a 24, seguits de casos d’altres serveis ( 20)

Aquests any  2018 des de l’OMIC, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, s’han fet activitats d’educació i sensibilització de consum, concretament , 3 sessions del taller “de l’escola al centre comercial” als alumnes de 5è de primària de l’escola Can Sorts. I, 3 sessions del Taller de publicitat per alumnes de 4t.d’ESO de l’IES Sentmenat.

També, s’ha realitzar una sessió d’assessorament per a la policia local en matèria de consum.

Des de l’OMIC seguim treballant per ajudar a les persones que puguin tenir qualsevol controvèrsia en matèria de consum i els animem que davant de qualsevol consulta, queixa, reclamació no dubtin en assessorar-se.

Darrera actualització: 28.03.2019 | 15:58