No separar bé té conseqüències

Divendres, 22 de març de 2019 a les 11:00

Els últims anys s’han realitzat moltes campanyes de caràcter mediambiental per tal de crear consciència col·lectiva vers un tema tan rellevant i actual que ens pertany a tots i totes com és el medi ambient.

La responsabilitat de tenir cura del nostre ambient, del nostre planeta, cau sobre tots, petits i grans i no hi ha cap excusa actualment per desavenir-nos. La informació i les facilitats estan a l’abast de tothom i només es tracta de tenir voluntat per fer-ho i consciència moral.

A part de l’efecte directe nociu que es deriva sobre el nostre espai de vida i sobre nosaltres mateixos, no separar bé també té conseqüències sobre la nostra butxaca. Els materials recollits selectivament es destinen a processos de reciclatge i reutilització; aquests materials contenen generalment una petita part de residus que no es corresponen amb aquella fracció, el que es denomina impropis. Per exemple, trobar paper o cartó al contenidor orgànic. Aquests impropis haurien de veure’s reduïts per tota la informació i insistència per part dels organismes que s’encarreguen de difondre la responsabilitat col·lectiva i individual de cadascú i, en canvi, està succeint totalment el contrari.

El 2017 els impropis corresponien al 9’55%. Les 278 tones brutes generades l’any, per un factor de qualitat ponderat, es multipliquen per un nombre o altre, el 2017 va ser multiplicat per 1,29. Com més alta sigui la qualitat de la separació, més alt serà aquest nombre i més retorn es tindrà econòmicament. El 2018, en canvi, el percentatge d’impropis va augmentar fins a l’11’51%, el que va suposar multiplicar per 0,74, fent baixar molt l’import de retorn. Aquests percentatges estan calculats i assignats per l’Agència de Residus Catalana (ARC) en funció de la qualitat de la orgànica i les caracteritzacions fetes, ja que com menys residus impropis, menys tractament i menys costos a la planta. Aquest augment, a part del malbaratament, la contaminació i la poca rendibilitat a escala d’efectius i cost energètic, ha suposat un retorn de 1.800€ menys respecte l’any passat.

Tenim molta feina per fer, hem de construir responsabilitat i saber que les conseqüències, si seguim per aquest camí, seran devastadores i irreversibles. Creem consciència, creem comunitat, creem un medi on puguem viure amb qualitat. Siguem eficients, siguem responsables i tindrem una recompensa, tant econòmicament com mediambientalment.

 

Gràcies per la vostra col·laboració.

Darrera actualització: 22.03.2019 | 12:21