Primera jornada de participació per a l’elaboració del primer Pla d’Igualtat de Sentmenat

Dimecres, 5 d'abril de 2017 a les 09:40

Una jornada molt fructífera en què van participar personal tècnic de l’ajuntament i altres agents del municipi, i a la tarda ciutadanes de Sentmenat de diferents perfils

A aquest procés participatiu intern se sumarà un d'extern on es cridarà a tota la població a que participi via xarxes socials per aportar idees i reflexions que ajudin en la diagnosi

L’Ajuntament de Sentmenat ha engegat els processos de participació que conclouran en el primer Pla d’Igualtat de Sentmenat, que està previst es podrà aprovar pel plenari del mes de juny o juliol.

Així, el passat dijous 31 de març va tenir lloc la primera de les jornades i accions participatives per l’elaboració de la diagnosi del futur Pla d’Igualtat, impulsat per l’Ajuntament de Sentmenat, finançat per la Diputació de Barcelona i elaborat per la Fundació Surt.

Durant el matí es va celebrar la primera jornada de participació amb un grup de treball format per personal tècnic de l'ajuntament i altres agents del municipi relacionats amb l'educació i la sanitat. A la tarda, es va gaudir d’una nombrosa participació de dones, ciutadanes de Sentmenat i de diferents perfils. Ambdues jornades van ser molt participatives i enriquidores, essent un total de trenta persones en total.

A aquest procés participatiu intern se sumarà un d'extern on es cridarà a tota la població que participi via xarxes socials per aportar idees i reflexions que ajudin en la diagnosi.

Els plans d'igualtat són instruments que permeten a l'administració poder elaborar estratègies i accions amb uns objectius concrets. Sentmenat mai ha tingut un pla d'igualtat i és una prioritat de la regidora de gènere, igualtat i polítiques LGTBI, Montserrat Rueda, tenir aquesta eina per poder desenvolupar polítiques públiques d'igualtat al municipi.

Esdevé també prioritari que en un termini breu s'elabori un protocol municipal per casos de violència masclista. Actualment s’actua d’acord al protocol marc del consell comarcal, però cal tenir-ne un propi per donar una cobertura millor a les víctimes d'aquesta xacra social que suposa la violència masclista.

Un protocol local que millori la coordinació entre els diferents agents i operadors que intervenen en la prevenció, atenció i recuperació de les dones i dels seus fills o filles que pateixen aquest tipus de violència, i dotar d’un instrument que permeti oferir a les dones en situació de violència i en risc de trobar-s’hi, una atenció integral, adient, més àgil i eficaç.

 

 

Darrera actualització: 06.04.2017 | 09:44