Resultats de la inspecció de bosses de rebuig a Sentmenat en el marc de la campanya “Excuses o separes"

Dimecres, 27 de febrer de 2019 a les 00:00

El Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental va dur a terme el passat 16 dilluns de febrer a Sentmenat una nova acció de sensibilització pel reciclatge en el marc de la campanya “Excuses o separes”. Es tracta de les inspeccions a bosses que es llencen al contenidor del Rebuig / Resta. Aquestes inspeccions es van fer en un recinte tancat de la deixalleria, fent una caracterització d’un contenidor de rebuig de Sentmenat.

Dues informadores ambientals s’encarreguen de seleccionar els residus que els veïns llencen al contenidor de rebuig per tal de comprovar en quina mesura, els veïns i veïnes seleccionen correctament els residus. L’esperable és que en aquest contenidor s’hi llencin els residus que no són valoritzables, és a dir, que no es poden aprofitar: compreses, bolquers, burilles de cigarreta, pols d’escombrar, fregalls vells, etc…  Tota la resta de residus tenen un valor ambiental i econòmic, que es retorna sempre i quan es llencin als contenidors corresponents: envasos al groc, vidre als contenidors verds amb boca rodona, orgànica al contenidor marró i papers i cartrons al contenidor blau.

Amb aquesta actuació es vol visibilitzar i fer prendre consciencia que la gran part dels residus que es llencen a la Resta / Rebuig es podrien haver separat. Així ho indiquen els resultats de la inspecció realitzada al municipi

Resultats de la inspecció de les bosses

La conclusió d’aquesta inspecció és que el 85% dels residus que llencen els sentmenatencs i sentmenatenques dins d’un contenidor de rebuig (resta), són incorrectes. La inspecció es va fer a la deixalleria municipal, a un contenidor verd de rebuig del municipi escollit a l’atzar.

Els resultats obtinguts han estat que tan sols el 15% de tots els residus que hi havia a l’interior del contenidor pertanyen a la fracció rebuig. La resta, el 85% restant, corresponen a residus que són valoritzables, és a dir, que ben separats i llençats als contenidors de la recollida selectiva enlloc del de rebuig, el municipi rep un retorn per la seva valorització.

D’aquests residus mal ubicats, cal destacar, en pes, la fracció Envasos, que se n’han trobat amb una xifra del 13%, i de la fracció Orgànica, que se n’ha trobat amb una xifra del 33%. Darrera d’aquests residus, els segueixen vidre, restes de menjar en bon estat (malbaratament alimentari), paper i cartró i altres residus com són roba, runa o metalls.

El Consorci disposa d’una pàgina web i un whatsapp informatiu a disposició de la ciutadania, per resoldre qualsevol qüestió referent als residus: www.residusvalles.cat/excusesosepares 

Els resultats de la inspecció van ser els següents:

Fracció

Kg en net

% sobre el total

Rebuig

11

15%

Orgànica

24,8

33%

Envasos

9,4

13%

Malbaratament alimentari

9,4

13%

Vidre

8,7

12%

Paper i cartró

6,2

8%

Altres

5,7

8%

TOTAL

75,2

100%

Altres: Runa, roba i metalls.; Principals residus de rebuig: bolquers, burilles de cigarreta, bastonets d’orelles, tovalloletes humides

Darrera actualització: 27.02.2019 | 13:38