Acta del Ple Extraordinari del 16/07/2015

Dijous, 16 de juliol de 2015 a les 14:37

ORDRE DEL DIA

1 – Donar compte decret d’alcaldia A/174/2015 de nomenament de tinents d’alcalde i delegacions efectuades

2 – Donar compte decret d’alcaldia A/175/2015 de funcionament de la Junta de Govern local

3 – Aprovació de la proposta d’organització, funcionament i règim de sessions dels òrgans col·legiats -- Annex

4 – Aprovació de retribucions i assignacions dels membres de la corporació

5 – Nomenament dels representants de l’ajuntament en consorcis dels quals en forma part

Darrera actualització: 08.03.2016 | 10:00

Documentació

pdf Acta
6,3MB