Acta del Ple Ordinari del 24/09/2015

Dijous, 24 de setembre de 2015 a les 16:18

ORDRE DEL DIA

1 – Despatx d’ofici

1.1 Aprovació Actes anteriors
1.2 Decrets
1.3 Donar compte decrets
1.3.1 Decret A/231/2015
1.3.2 Decret A/232/2015
1.3.3 Decret de RRHH 93/2015
1.3.4 Decret de RRHH 107/2015
1.3.5 Decret de RRHH 108/2015
1.4 Donar compte Acords Junta de Govern local

2 – Donar compte sobre informació de l’execució pressupostària del segon trimestre de 2015

3 – Aprovació modificació de crèdit 10/2015

4 – Nomenar comissió per a les operacions de delimitació dels termes municipals de Sentmenat i Castellar del Vallès

5 – Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània

6 – Interpel·lacions, precs i preguntes

Darrera actualització: 08.03.2016 | 10:04

Documentació

pdf Acta
13,9MB