Acta del Ple Ordinari del 26/11/2015

Dijous, 26 de novembre de 2015 a les 09:14

ORDRE DEL DIA

1 – Despatx d’ofici

1.1 Aprovació Acta anterior
1.2 Decrets
1.3 Donar compte decrets
1.3.1 Decret A/274/2015
1.3.2 Decret de RRHH 135/2015
1.4 Donar compte Acords Juntes de Govern local

2 – Donar compte informació de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2015

3 – Donar compte de l’informe de morositat del tercer trimestre 2015, llei 3/2004, de 29 de desembre per la qual s'estableixen Mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

4 – Elecció jutge de pau substitut

5 – Aprovació compte general 2014

6 – Aprovació mesures reial decret llei 10/2015

7 – Prendre coneixement i assumir la resolució del tribunal Català de contractes del sector públic de data 5 de novembre De 2015 i anul·lar l’acord d’adjudicació del contracte de gestió Integral de l’enllumenat públic del municipi de Sentmenat

8 – Adhesió a l’addenda del conveni de col•laboració entre el Consorci lLcalret i Telefònica de España SAU signat el 10 de juny De 2010 pel desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya.

9 – Acceptació de l’adhesió de l’ajuntament de la llagosta al Conveni entre els ajuntaments de Polinyà i Sentmenat de creació De l’àrea conjunta del taxi.

10 – Adhesió al manifest institucional dia internacional per a L’eliminació de la violència envers les dones 25 de novembre de 2015.

11 – Adhesió al manifest del dia mundial de la sida 2015 “accelerant Per posar la sida a zero”.

12 – Interpel·lacions, precs i preguntes

Darrera actualització: 08.03.2016 | 10:08