Acta del Ple Ordinari del 29/10/2015

Dijous, 29 d'octubre de 2015 a les 16:13

ORDRE DEL DIA

1 – Despatx d’ofici

1.1 Aprovació acta anterior
1.2 Decrets
1.3 Donar compte decrets
1.3.1 Decret de RRHH 111/2015
1.3.2 Decret de RRHH 112/2015
1.3.3 Decret de RRHH 128/2015
1.3.4 Decret de RRHH 130/2015
1.3.5 Decret de RRHH 131/2015
1.4 Donar compte Acords Juntes de Govern local

2 – Ratificació resolució

3 – Ratificació de l’acord de la Junta de Govern local d’adhesió al conveni marc entre l’administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya

4 – Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2016

5 – Aprovació modificació de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per a la realització del programa aprendre a nedar

6 – Acceptació cessió Zona Verda

7 – Moció presentada pel grup de CiU, de suport al president Mas, l’expresidenta Ortega i la consellera Rigau; i a favor del 9N.

8 – Moció presentada pel grup d’ERC en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del president lluís Companys i Jover. Justícia universal i memòria històrica.

9 – Interpel·lacions, precs i preguntes

Darrera actualització: 08.03.2016 | 10:06

Documentació

pdf Acta
886,57KB