Acta del Ple Ordinari del 30/07/2015

Dijous, 30 de juliol de 2015 a les 14:43

ORDRE DEL DIA

1 – Despatx d’ofici

1.1 Aprovació actes anteriors
1.2 Decrets
1.3 Donar compte decrets
1.3.1 Decret de Comptabilitat 048/2015
1.3.2 Decret de Comptabilitat 064/2015
1.3.3 Decret de Comptabilitat 066/2015
1.3.4 Decret de Comptabilitat 067/2015
1.3.5 Decret de Comptabilitat 068/2015
1.3.6 Decret de RRHH 72/2015
1.3.7 Decret de RRHH 79/2015
1.3.8 Decret de RRHH 83/2015
1.3.9 Decret de RRHH 80/2015
1.3.10 Decret de RRHH 91/2015

2 – Ratificació i resolucions
2.1 Decret d’alcaldia A/121/2015
2.2 Decret d’alcaldia A/194/2015

3 – Donar compte informació de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2015

4 – Adjudicació del contracte de gestió integral de l’enllumenament públic del municipi de Sentmenat

5 – Aprovació de les festes locals 2016

6 – Moció de suport a la creació de la prestació “Garantia +55”

7 – Interpel·lacions, precs i preguntes

Darrera actualització: 08.03.2016 | 10:02

Documentació

pdf Acta
18MB