Certificats de qualificació urbanística

Sol·licitud de certificat sobre la qualificació urbanística d'una finca.

Normativa relacionada:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, modificada per la L 11/99.
Llei 20/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la L 4/99.
D.L. 1/2005, Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Normes urbanístiques del Pla General de Sentmenat.
Ordenances d’edificació del Pla General de Sentmenat.
Ordenances fiscals municipals.

Quin cost té:

L'establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar la persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Cal aportar:

  • DOCUMENTACIÓ

    • Instància oficial de l'Ajuntament (descarregar en apartat DOCUMENTACIÓ).
    • Rebut de l'Impost de Béns Immobles.
    • Plànol d'emplaçament per a les finques fora de l'àmbit del sòl urbà (rústica o forestal).

Canals de tramitació:

  • Presencial

    De dilluns a divendres, de 8 a 15 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h.

Darrera actualització: 09.09.2016 | 13:46