Aprovades les Ordenances Fiscals i Taxes municipals 2017

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 09:25

Es redueix el tipus impositiu de l’IBI de naturalesa urbana i es millora el règim de beneficis fiscals d’algunes taxes

El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada el passat 27 d’octubre, va aprovar les Ordenances Fiscals i les taxes municipals per l'any 2017.

Un dels aspectes més destacats és la reducció del tipus impositiu de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, que passa del 0,840 % al 0808 %, amb la voluntat de què en general, malgrat l'augment de les bases imposables com a conseqüència de la revisió cadastral, es mantinguin les quotes a pagar.

D’altra banda, s’ha millorat la redacció d’algunes de les ordenances, amb l’ànim d’adaptar-les als darrers canvis normatius, així com s’ha produït una millora en el règim de beneficis fiscals d’algunes taxes. En general, es mantenen els tipus o tarifes dels diferents tributs. 

Per últim, s’ha adaptat el calendari fiscal als requeriments de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, entitat que te delegada la gestió i recaptació de la major part dels tributs municipals.
 

Darrera actualització: 30.12.2016 | 09:30