L’ajuntament aprova les ordenances fiscals pel 2018.

Divendres, 3 de novembre de 2017 a les 08:00

Les ordenances  fiscals 2018 que regulen els impostos, taxes i preus públics municipals ja s’han aprovat pràcticament per unanimitat de tots els grups, l’equip de govern format per PDCat, PSC i  PP, al que s’han sumat els grups d’ACS i Ciutadans; exceptuant ERC que ha votat en contra. 

En línies generals s’ha optat per la congelació de tots els impostos, taxes i preus públics.

I.- Impostos:

Primer de tot, pel que a l’IBI (Impost de Béns Immobles), s’ha disminuït el tipus de gravamen del 0.808 de 2017 al 0.778  per al 2018, així s’ha aconseguit congelar l’impost.

Pel que fa a la resta d’impostos; Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), Plusvàlua municipal, Impost de Circulació de vehicles, Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres (ICIO), s’ha seguit el mateix criteri de congelació amb alguna adaptació normativa i d’aclariment en la gestió de l’Impost com és l’ICIO.

II.- Taxes:

En l’àmbit de les taxes també s’ha optat per la congelació de les mateixes amb alguna adaptació  de caràcter tècnic.

Cal destacar la bonificació establerta en l’Ordenança reguladora de la taxa per la utilització dels serveis i instal·lacions municipals, com les piscines municipals  respecte a les persones en risc d’exclusió social i a l’atur on s’han establert una sèrie d’exempcions.

Per últim, la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals s’augmenta un 2% corresponent a l’increment de l’IPC estatal, amb el que el 65% del cost del servei l’assumeix el propi Ajuntament.

III.- Preu públics:

Així mateix, pel que fa als preus públics destacar el manteniment dels preus públics de l’escola bressol, escola d’adults i centre d’ensenyament municipal.

A l’escola bressol s’han fet modificacions de preus fraccionats per no suposar un cost superior a preus únics que puguin suposar major despesa a les famílies.

Als preus del casal d’estiu que es congelen es sumen els del casal de nadal i el casal de setmana santa amb un cost de 38 euros setmanals per nen.

El pagament del Centre d’ensenyament musical municipal es farà mitjançant padró i no a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana com es fa actualment.

Per tant, la proposta del govern ha evitat l’augment de la pressió fiscal cap als veïns de Sentmenat, assegurant al mateix temps la viabilitat econòmica de l’Ajuntament i la possibilitat d’inversions futures al municipi. Com també s’han fet modificacions per afavorir el pagament del cost a les persones que es troben en situacions de risc d’exclusió social o similar i altres modificacions polítiques per fomentar entre d’altres el desenvolupament d’activitats culturals al  municipi.

Darrera actualització: 03.11.2017 | 11:28