Dades del 2016 sobre la tinença responsable d’animals de companyia

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 08:35

Malgrat les campanyes i accions impulsades des de la regidoria de Salut, les dades extretes de les multes i expedients incoats per infraccions indiquen que encara hi ha una manca de conscienciació envers la tinença d’animals de companyia

La majoria d’infraccions lleus han estat per no tenir censat degudament el gos o no portar-lo lligat. Amb carácter greu, s’han imposat principalment per no tenir llicència en els casos de gossos considerats com a perillosos
 

Des de la regidoria de Salut de l’Ajuntament de Sentmenat sempre s’ha fet especial incidència en la responsabilitat que comporta l’adquisició d’una mascota i el que significa vetllar per la seva salut i benestar, que al final és també la de la mateixa família i propietaris, i la del conjunt de la població.

Durant aquest any passat s’han anat desenvolupant diferents campanyes i accions amb la finalitat de conscienciar la població de la necessitat de respectar i cuidar els animals de companyia. D’aquesta manera, entre altres accions s’han impulsat campanyes orientades a la identificació i esterilització, amb el nom “Sóc responsable. Identifica i esterilitza el teu animal”, impulsada per l’ONG Fundació per l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals; la campanya, durant el març, de conscienciació ciutadana sobre els animals de companyia, impulsada des de la mateixa regidoria amb Policia Local; la campanya 2016 d’identificació i vacunació de les mascotes, impulsada pel Centre Veterinari de Sentmenat, amb la col·laboració de la regidoria de Salut; així com el recordatori de fer la inscripció corresponent a l’ANICOM. D’altra banda, cal destacar la feina directa realitzada des de la mateixa regidoria, així com la que desenvolupa la Policia Local, en el correcte desenvolupament d’aquesta finalitat última, que és la cura i benestar dels animals i en conseqüència del municipi en general.

Malgrat el treball, publicitat i informació que es destina al respecte, les dades extretes durant l’any 2016 indiquen que encara no hi ha un compromís i conscienciació majoritaris en la tinença responsable dels animals de companyia. 

Així, en l’exercici 2016, i en compliment de l’Ordenança de tinença d’animals de companyia, s’han incoat 100 expedients per infraccions; s’han tancat expedients amb imposició de multes per un total de 4.200 euros per infraccions lleus, com a conseqüència de no tenir censats els animals, per no portar els gossos lligats, per no evitar la fuga, i fins i tot per no recollir les defecacions a la via pública.
 
D’altra banda s’han imposat multes per import d’11.200 euros per infraccions greus, principalment per no tenir llicència de gossos per aquells classificats com a perillosos. També s’han imposat multes per criança d’animals sense tenir les llicències pertinents.
 
En aquells casos que s’han retirat gossos de la via pública i s’ha incoat al propietari a recollir l’animal al centre d’acollida o a les dependències de la Policia Local, els propietaris han d’haver abonat la corresponent taxa, el que ha suposat un ingrés total de 4.245 euros.

Pel que fa a les despeses que ha suposat a l’Ajuntament, l’import total en 2016 ha estat de 28.412.48 euros, en concepte de sufragament de la gestió necessària respecte als gossos que són destinats al centre d’acollida. Aquest dada manifesta i ve donada a conseqüència de l’incivisme de persones que abandonen gossos a les vies públiques del nostre municipi i que han de romandre al centre fins que són adoptats. 

Recordar que actualment hi ha 19 gossos en custòdia a l’espera de ser adoptats.

Darrera actualització: 23.02.2017 | 09:03